EMDR Uddannelsen

 

Uddannelsen til akkrediteret EMDR terapeut består af 3 dele. (Se beskrivelsen af de enkelte dele længere nede på siden).

1) Grundtræning i EMDR terapi del I a 3 dage. 10 timers supervision.

2) Grundtræning i EMDR terapi del II a 3 dage.

3) Frem mod akkrediteret EMDR terapeut.

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening i psykoterapi voksne og tæller samlet for del I og del II 24
timer under intervention. Har man mere end 24 timer i EMDR terapi, kan der overføres til fleksibelt valg
hvis man kan endeligt godkendes inden 1. januar 2024

Supervisionen er ligeledes godkendt af DP  i psykoterapi og psykotraumatologi, når supervisor er specialistgodkendt af DP.

På grundkurserne kan optages :

Psykologer med autorisation. Er du ikke autoriseret inden del I kurset,men tæt på din autorisation, kan du søge om dispensation ,men skal have din autorisation inden del II kurset. Indsendes på samme måde som andre faggrupper med alle relevante bilag og en plan frem mod din autorisation til psykolog Helle Rathenborg. (Se link længere nede)

Speciallæger i psykiatri, som har særlig træning i psykoterapi.

Andre faggrupper herunder psykoterapeuter  skal kunne dokumentere (før ansøging kan blive godkendt), at de er godkendte og medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, for på den måde at kunne sikre den faglige og etiske standard. Herudover skal man som minimum have arbejdet svarende til fuld tid i 2 år som psykoterapeut (efter afsluttet psykoterapeut uddannelse og godkendelse af Dansk Psykoterapeut Forening). Vedr. supervision stilles krav om 40 timers dokumenteret supervision, hvoraf de 20 timer kan være i individuel egenterapi. Supervisionen samt egenterapi skal ligeledes være efter godkendt uddannelse.  Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til formand for foreningen EMDR Danmark:   Helle Rathenborg

Foreningen EMDR Danmark (bestyrelsen) har til opgave at sikre, at uddannelsen til EMDR terapeut foregår på et fagligt og etisk forsvarligt niveau.

1) Grundtæning i EMDR terapi del I og del II:

Der er tale om 2 kursusforløb af 3 dage pr. kursus (2o timer pr. forløb) samt 10 timers supervision individuelt eller i gruppe mellem de 2 kurser. Ialt 50 timer frem mod godkendt EMDR terapeut.

Undervisningen består af såvel forelæsning som deltagelse/egentræning i små øvelsesgrupper på eget materiale.

Når du har modtaget grundtræning EMDR del I og EMDR del II og har modtaget 10 timers supervision, har du basisuddannelsen i EMDR terapi og får bevis på dette.

Derefter kan du, hvis du er medlem af foreningen EMDR Danmark, stå på foreningen EMDR Danmarks hjemmeside som udøvende EMDR terapeut samt benytte dig af EMDR Danmarks logo, som medlem af foreningen EMDR Damark.

Supervisionen mellem del I og del II, og kravene dertil, er de samme, som hvis du ikke blot ønsker optagelse på EMDR DK´s hjemmeside, men også ønsker at blive en akkrediteret EMDR terapeut.

2) EMDR Del 3: Akkrediteret EMDR terapeut.

Denne del af uddannelsen ligger efter grundkurserne og indeholder yderligere træning i EMDR terapi, herunder individuel supervision og/eller supervision i gruppe, videooptagelser af eget arbejde, supervision af dette  samt en vurdering af terapeutens faglige kunnen og etik. (Se under kriterier for akkrediteret EMDR terapeut). En sikring af kvaliteten af EMDR terapeutens kunnen.

Som akkrediteret EMDR terapeut og medlem af foreningen, EMDR Danmark, kan du stå på EMDR Danmarks hjemmeside på listen over akkrediterede EMDR terapeuter og må  desuden anvende logoet EMDR Europe.

Supervisionen mellem  EMDR del I og EMDR del II:

Supervisionen mellem del I og del II er ikke incl. i kursusprisen som beskrevet overfor og  man skal modtage 10 timers supervision som enten kan være i gruppe eller individuelt og man betaler direkte til supervisor.

Supervisionen skal dog varetages af en EMDR Europe godkendt EMDR supervisor.

Prisen for supervisionen aftales med den individuelle supervisor men gruppe supervision vil om alle omstændigheder være betydelig billigere end individuel supervision.

Hver supervisor har sin egen pris (p.g.a konkurranceloven), men prisen i gruppe ligger på omkring kr.5.000-5.500 for de 10 timer afhængig af gruppens størrelse.

Individuel supervision koster omkring kr. 1.300-1.400 pr. time.

Gruppe supervision koster omkring kr. 1.900 pr. time for hele gruppen

Supervision efter del II  og frem til akkrediteret EMDR terapeut:

Supervisionen mellem EMDR del I og EMDR del II skal være med en EMDR Europe godkendt supervisor.

Prisen for supervisionen aftales ligeledes med den enkelte supervisor, da prisen kan varierer efter den enkelte supervisors takst for supervision. Men prisen er ca. som beskrevet ovenfor.

Det tager min. 2 år at kunne blive akkrediteret EMDR terapeut fra du starter uddannelsen til du kan akkrediteres og minimum 1 år efter du har taget EMDR del II grunduddannelsen..

Information om supervision og forløbet i EMDR grunduddannelsen fra EMDR del I til man er akkrediteret EMDR terapeut.

Hent oversigt.

Efter del I og frem til del II.

 • 10 timers supervision som kan være individuelt eller i gruppe (dog maks 6 personer pr. gruppe).
 • At man kan informere om EMDR (video). Fase 1
 • At man kan lave sikkert sted og/-eller ressourceinstallation(video). Fase 2
 • At man kan lave en fuld EMDR protokol (grundprotokollen)(video). Fase 3
 • At man har lavet EMDR terapi med minimum 3 forskellige klienter
 • At man har forstået tænkningen bag informations bearbejdning (AIP modellen)

Når man har gennemført EMDR del II kurset, må man benytte EMDR Danmarks logo samt stå på EMDR Danmarks liste over EMDR terapeuter, når man er medlem af foreningen EMDR Danmark.

 

Efter del II og frem til akkreditering. (Der skal gå min.1 år)

 • Minimum 20 timers supervision. (I gruppe eller individuelt).
 • At man kan lave en fuld EMDR session på en sessionstid (60-90 Min.)(video). Fase 3-7
 • At man har haft minimum 50 EMDR sessioner med 25 forskellige klienter
 • At man har viden om PTSD
 • At man har viden om dissociation (evt. fra videoklip)
 • At man kan intervenere (evt. fra videoklip)

Desuden:

 • Man skal have deltaget aktivt i EMDR supervision og have demonstreret sin kompetence i alle områder fra A;B&C i EMDR Europ´s Practioner Competence-Based Framework.

indsende flg. til rette vedkommende som fremgår af hjemmesiden  www.emdr.dk under akkreditering

samt være medlem af foreningen EMDR Danmark:

 • Afkrydsningsskemaet m.h.t antal supervisionstimer
 • EMDR Europe Guidelines for Accrediation as an EMDR Europe Approved Practitioner
 • En anbefaling fra den EMDR supervisor man har gået hos. (Husk det skal være en EMDR godkendt supervisor).
 • En anbefaling fra en kollega el. leder der kender ens faglige og etiske standarter.

Når man er godkendt akkrediteret EMDR terapeuter, kan man også bruge EMDR Europe logoet (men kun som medlem af ens nationale EMDR forening).

Man er akkrediteret i 5 år. Godkendelsen skal fornyes hvert 5. år, og her skal man overfor den nationale organisation kunne dokumentere vedligeholdelse af uddannelsen Jf. kriterier for reakkreditering fastsat af den nationale organisation.