EMDR Uddannelsen

Se i øvrigt vedr. supervision fra EMDR del 1 og del 2 og frem til akkrediteret EMDR terapeut nederst på siden.

EMDR uddannelsen består af 3 dele for at blive akkrediteret EMDR terapeut:

1) Del 1 og 2: Grundkursus 1 og 2.

Der er tale om 2 kursusforløb af 3 dage pr. kursus (21 timer pr. forløb) samt 10 timers supervision individuelt eller i gruppe mellem de 2 kurser.

Undervisningen består af såvel forelæsning som deltagelse/egentræning i øvelsesgrupper.

Når du har modtaget grundkursus 1 og 2 og har modtaget 10 timers supervision, har du basisuddannelsen i EMDR terapi og får bevis på dette.

Derefter kan du, hvis du er medlem af foreningen EMDR Danmark, stå på foreningen EMDR Danmarks hjemmeside som udøvende EMDR terapeut samt benytte dig af EMDR Danmarks logo, som medlem af foreningen EMDR Damark.

Supervisionen mellem del 1 og del 2, og kravene dertil, er de samme, som hvis du ikke blot ønsker optagelse på EMDR-DK´s hjemmeside, men også ønsker at blive en akkrediteret EMDR-terapeut.

På grundkurserne kan optages :

psykologer med autorisation

speciallæger i psykiatri, som har særlig træning i psykoterapi.

Andre faggrupper herunder psykoterapeuter  skal kunne dokumentere (før ansøging kan blive godkendt), at de er godkendte og medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, for på den måde at kunne sikre den faglige og etiske standard. Herudover skal man som minimum have arbejdet svarende til fuld tid i 2 år som psykoterapeut (efter afsluttet psykoterapeut uddannelse og godkendelse af Dansk Psykoterapeut Forening). Vedr. supervision stilles krav om 40 timers dokumenteret supervision, hvoraf de 20 timer kan være i individuel egenterapi. Supervisionen samt egenterapi skal ligeledes være efter godkendt uddannelse.  Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til næstformand for foreningen EMDR Danmark:   Helle Rathenborg

Foreningen EMDR Danmark (bestyrelsen) har til opgave at sikre, at uddannelsen til EMDR terapeut foregår på et fagligt og etisk forsvarligt niveau.

2) Del 3: Akkrediteret EMDR terapeut.

Denne del af uddannelsen ligger efter grundkurserne og indeholder yderligere træning i EMDR terapi, herunder individuel supervision og supervision i gruppe, videooptagelser af eget arbejde, supervision af dette o.l., samt en vurdering af terapeutens faglige kunnen og etik. (Se under kriterier for akkrediteret EMDR terapeut).

Som akkrediteret EMDR terapeut og medlem af foreningen, EMDR Danmark, kan du stå på EMDR Danmarks hjemmeside på listen over akkrediterede EMDR terapeuter og må  desuden anvende logoet EMDR Europe.

 

Supervisionen mellem  EMDR del 1 og EMDR del 2:

Supervisionen mellem del 1 og del 2 er ikke incl. i kursusprisen som beskrevet overfor og  man skal modtage 10 timers supervision som enten kan være i gruppe eller individuelt.

Supervisionen skal dog varetages af en EMDR Europe godkendt EMDR supervisor.

Prisen for supervisionen aftales med den individuelle supervisor men gruppe supervision vil om alle omstændigheder være betydelig billigere end individuel supervision.

Hver supervisor har sin egen pris (p.g.a konkuranceloven), men prisen i gruppe ligger på omkring kr.4200-5500 for de 10 timer afhængig af gruppens størrelse.

Individuel supervision koster omkring kr. 1100 pr. time.

 

Supervision efter del 2  og frem til akkrediteret EMDR terapeut:

Det samme gælder som for supervisionen mellem EMDR del 1 og EMDR del 2, at det skal være en EMDR Europe godkendt supervisor.

Prisen for supervisionen aftales ligeledes med den enkelte supervisor, da prisen kan varierer efter den enkelte supervisors takst for supervision. Men prisen er ca. som beskrevet ovenfor.

Det tager min. 2 år at kunne blive akkrediteret EMDR terapeut.

 

Information om supervision og forløbet i EMDR basisuddannelsen fra EMDR del 1 til man er akkrediteret EMDR terapeut.

Hent oversigt.

Efter del 1 og frem til del 2.

 • 10 timers supervision som kan være individuelt eller i gruppe (dog maks 6 personer pr. gruppe).
 • At man kan informere om EMDR (video)
 • At man kan lave sikkert sted og/-eller ressourceinstallation(video).
 • At man kan lave en fuld EMDR protokol (grundprotokollen)(video).
 • At man har forstået tænkningen bag Informations bearbejdning (AIP model)

Efter del 2 og frem til akkreditering. (Der skal gå min.1 år)

 • 20 timers supervision. (I gruppe eller individuelt).
 • Vise en fuld EMDR session på en sessionstid (60-90 Min.)(video).
 • At man har viden om PTSD
 • At man har viden om dissociation (evt. fra videoklip)
 • At man kan intervenere (evt. fra videoklip)

Når man har gennemført EMDR del 2 kurset, må man benytte EMDR Danmarks logo samt stå på EMDR Danmarks liste over EMDR terapeuter, når man er medlem af foreningen EMDR Danmark.

(vedtaget af foreningen EMDR Danmark).

Del 3.  Akkreditering: Dette kan man tidligst søge om 1 år efter færdiggørelse af del 2.

 • Man skal have deltaget aktivt i EMDR supervision og have demonstreret sin kompetence i alle områder fra A;B&C i EMDR Europ´s Practioner Competence-Based Framework.

indsende flg. til rette vedkommende som fremgår af hjemmesiden  www.emdr.dk under akkreditering

samt være medlem af foreningen EMDR Danmark:

 • Afkrydsningsskemaet m.h.t antal supervisionstimer
 • EMDR Europe Guidelines for Accrediation as an EMDR Europe Approved Practitioner
 • At man har haft min. 50 EMDR sessioner med 25 forskellige klienter (dette skal man selv holde styr på)
 • En anbefaling fra den EMDR supervisor man har gået hos. (Husk det skal være en EMDR godkendt supervisor).
 • En anbefaling fra en kollega el. leder der kender ens faglige og etiske standarter.

 

Når man er godkendt akkrediteret EMDR terapeuter, kan man også bruge EMDR Europe logoet (men kun som medlem af ens nationale EMDR forening).

Man er akkrediteret i 5 år. Godkendelse kan fornyes hvert 5. år, såfremt der overfor den nationale organisation kan dokumenteres en vedligeholdelse af uddannelse og træning.
Jf. kriterier for reakkreditering fastsat af den nationale organisation.