Foreningen EMDR Danmark

 

Foreningen EMDR er en humanitær organisation som arbejder på at udbrede viden og kendskab til EMDR terapi.

Man kan blive medlem af foreningen EMDR Danmark, når man som minimum har gennemført grundtræningen i EMDR terapi del I. Man kan benytte EMDR Danmarks logo, som er varemærkebeskyttet ,efter grundtræning EMDR del II kurset.

Medlemskab forudsætter:

 • At man enten er autoriseret psykolog(cand.psych., mag.art., cand. pæd.psych) eller speciallæge i psykiatri eller godkendt psykoterapeut (Som alle skal søge om dispensation før godkendelse).
 • At man har gennemført Grundtræning i  EMDR terapi del I.

Kontingentet på 500 kr. indbetales på foreningens konto i Danske Bank. Reg. nr.: 1551 – kontonr.: 7501501.

 

For kontingentet får du:

 • Medlemskab af en forening i vækst.
 • Mulighed for at præge foreningen og udbredelsen af EMDR i Danmark, ved at deltage i den årlige generalforsamling.
 • Du kommer til gratis at stå på hjemmesiden, når du har gennemført EMDR træningen (efter del 2).
 • Du kommer til gratis at stå på hjemmesiden, når du er blevet akkrediteret EMDR terapeut.
 • Du vil modtage den elektroniske udgave af Journal of EMDR med den nyeste opdaterede forskning (Springer Journal).
 • Du vil modtage nyhedsbrev minimum 3 gange om året fra foreningen.
 • Du vil få tilbud om deltagelse i EMDR specialkurser minimum 2 gange om året.
 • Når du er medlem af EMDR Danmark, er du automatisk medlem af EMDR Europe og kan bruges dennes logo, når du er akkrediteret EMDR terapeut.
 • Som medlem får du rabat på kurser i Danmark samt rabat ved div. konferencer i Europa.

 

Ansøgning om medlemskab: Se  www.emdr.dk under “bliv medlem” (følg link nederst på siden).

Her finder du alle info og links, Ansøgningsskemaet samt blanket med søgekriterier, hvis du efter grundtræning EMDR del II kurset ønsker at kunne findes på hjemmesiden som EMDR terapeut. Det skal mailes til EMDR Sekretariatet.  E-mail: info@emdr.dk

 

Kontingent for medlemmer bliver opkrævet 1 gang om året efter generalforsamlingen (som ligger ca. februar/marts  måned).

Efter grundtræning EMDR del I tilbydes man gratis medlemskab året ud efter endt træning.

 

Læs nærmere på: www.emdr.dk