Hvad er EMDR

EMDR er en forkortelse for ”Eye Movements Desentization and Reprocessing.”

Det er en psykoterapeutisk terapi som bygger på AIP (Informations bearbejdning) og som hjælper med at mindske det ubehag, som kan forstyrre klienten i dagligdagen på grund af ubehag, chock, traumer ol. som er lagret fra fortiden.

EMDR hjælper klienten med at fortid forbliver fortid og nutid bliver nutid.

EMDR terapi er yderst brugbar til såvel behandling af børn, unge som voksne. I begyndelsen var EMDR behandling især til behandling af PTSD, men i dag bruges EMDR bredt, da man ikke kun fokuserer på traumer, men på blokeret energi.

I EMDR terapi holder man fokus på 3 elementer i en oplevelse. Tanker, følelser og krop samt bilateral stimulation.

EMDR terapi er anerkendt af WHO og har ved valide og effekt-undersøgelser vist sig som den mest effektive terapi til behandling af PTSD. WHO anbefaler EMDR terapi iflg. ICD11 i forbindelse med stress (PTSD) og anbefales desuden i mange lande verden over som førsteprioritet ved diverse behandlinger.

 

På hjemmesiden  www.emdr.dk kan du se forskelligt materiale vedrørende EMDR, som du frit kan hente ned.

Der er videoer om EMDR behandling

Der er foldere om behandling af EMDR. Om behandling af børn og unge med EMDR. Om EMDR terapi til professionelle i sundhedsvæsenet.