Kriterier

På grundkurserne kan optages:

  • Psykologer med autorisation eller tæt på autorisation. Er du tæt på autorisation,kan du ansøge foreningen EMDR Danmark om deltagelse. Se under hjemmesiden www.emdr.dk . Bjælken “grundtræning i EMDR terapi”
  • Speciallæger i psykiatri, som har særlig træning i psykoterapi.
  • Andre faggrupper skal kunne dokumentere (før ansøgning kan blive godkendt), at de er godkendte og medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, for på den måde at kunne dokumentere deres faglige og etiske standard. Herudover skal man som minimum have arbejdet svarende til fuld tid i 2 år som psykoterapeut (efter afsluttet psykoterapeut uddannelse og godkendelse af Dansk Psykoterapeut Forening). Vedr. supervision stilles krav om 40 timers dokumenteret supervision, hvoraf de 20 timer kan være i individuel egenterapi. Supervisionen samt egenterapi skal ligeledes være efter godkendt uddannelse. Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk formanden for foreningen EMDR Danmark: psykolog@hellerathenborg.dk

(Se på hjemmesiden www.emdr.dk under bjælken “Grundtræning i EMDR terapi)