Kursusplan grundtræninger

Grundtræninger og brush-up i EMDR del 1 og del 2 i de kommende år vises under fanerne

Kurserne er godkendte af Dansk Psykolog Forening og derfor pointgivende til specialist ansøgninger. 10 timer pr. grundtræning i psykoterapi voksne. Supervisionen i EMDR terapi er ligeledes godkendt af DP ,hvis supervisor er specialitsgodkendt af DP, hvad de fleste EMDR supervisorer er.

Kurserne er organiseret af  EMDR Center Danmark i samarbejde med EMDR Institut US og støttes af foreningen EMDR Danmark.

Organisator: Psykolog,EMDR Supervisor og EMDR facilitator Birgit Schulz.

Henvendelse og tilmelding:   info@emdrcenterdanmark.dk

Kurser fra 2025 vil blive varetaget af psykolog Sophie Hallin Iuel-Borckdorff.

Se venligst hjemmesiden: www.emdrkursus.dk.

Henvendelse: info@emdrkursus.dk